Over de Toolbox Klimaatbestendige stad

De Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS) kan worden gebruikt om te verkennen met welke adaptatiemaatregelen een wijk, buurt, terrein of straat beter kan worden beschermd tegen wateroverlast, droogte en extreme hitte. Het instrument is vooral ontworpen voor gebruik in sessies met belanghebbenden en deskundigen met verschillende achtergrond. Gezamenlijk wordt een antwoord geformuleerd op de vraag hoe een terrein of gebied meer klimaatbestendig kan worden gemaakt. Met wat voor maatregelen? Welke maatregelen zijn effectief? En waar is er plaats voor? Zo biedt de toolbox een gemeenschappelijke kennisbasis voor de (risico)dialoog tussen allen die betrokken zijn bij de gebiedsinrichting.

Wanneer tijdens de vroege planfase met diverse betrokkenen moet worden verkend waar welke adaptatiemaatregelen kunnen worden getroffen en hoe effectief dat is, kan de TKS worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan gebruik als onderdeel van de risico-dialoog. De toolbox kan echter ook worden gebruikt om mogelijke maatregelen voor een projectgebied te verkennen. Zo kunnen met de TKS snel verschillende plan-alternatieven (scenario’s) worden opgesteld, met elkaar worden vergeleken en worden afgezet tegen eerder gestelde adaptatiedoelen.

De TKS bevat een 40-tal adaptatiemaatregelen waaruit de gebruikers kunnen kiezen. De informatie in de TKS is gebaseerd op in de praktijk bewezen eigenschappen en prestaties van de maatregelen, afgestemd op het Nederlandse klimaat, en met eenheidsprijzen voor de aanleg en de kosten van beheer en onderhoud.  Ook kan in het pakket van maatregelen een ruimtelijke reservering worden opgenomen voor waterkeringen, als bescherming tegen overstromingen. Als achtergrond van het planningsproces zijn verschillende kaartlagen standaard in de TKS opgenomen.

In de inhoudsopgave van de site (de knop ≡, linksboven op het scherm) vind u onder andere de Documentatie, met als eerste onderdeel een Gebruikershandleiding. Daar zijn ook achtergronddocumenten te downloaden waarin wordt beschreven op welke momenten en hoe u de tool in uw planvormingsproces kunt gebruiken, hoe de tool in elkaar zit en welke gegevens en berekeningen ten grondslag liggen aan de TKS.

Voor vragen en opmerkingen over de Toolbox Klimaatbestendige Stad kun je contact opnemen met de helpdesk van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie

De ontwikkeling van de Klimaatbestendige stad Toolbox heeft mede plaatsgevonden binnen het onderzoeksprogramma Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) 

Loading...